facebook
instagram

Умови користувацької угоди


Шляхом реєстрації та оформлення замовлення в Інтернет-магазині «The Craft» я добровільно даю для власників інтернет магазину «The Craft» - ПП Козак Ростислав повну згоду на обробку моїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання (поштової адреси), номеру телефону, електронної адреси, дати народження будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних.

Мені повідомлено, що обробка моїх персональних даних здійснюється з метою: формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у Інтернет-магазині «The Craft»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами про будь-які заходи, товари, послуги що відбуваються, надаються, реалізуються в Інтернет-магазині «The Craft» та/або партнерів Інтернет-магазину «The Craft» за вибором Володільця та/або Розпорядника персональних даних; проведення статистичних та/або оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи Інтернет-магазину «The Craft».

Мені повідомлено, що Володільцем персональних даних є ПП Козак Ростислав, та що місцезнаходженням персональних даних та Володільця є м. Львів, вул Римлянина, 6

Мені повідомлено, що при обробці моїх персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.

Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: (1) у разі знеособлення персональних даних; (2) у випадку загальнодоступності персональних даних; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Мені повідомлено про те, що у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, я маю право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення.

Я погоджуюсь, що Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною. Я також погоджуюсь, що Володілець та/або Розпорядник персональних даних може передати мої персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам Володільця та/або Розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.

Я погоджуюсь, що у випадку передання моїх персональних даних третім особам за плату я не буду претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію.

Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.

Я, цим підтверджую, що отримав повідомлення про Володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети та про можливість передачі мої персональних даних третім особам на розсуд Володільця та/або Розпорядника бази даних.

Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено та зрозуміло.